Jessica

Tapping on the forbidden zone

Tapping on the forbidden zone

It’s been a long joyful and depressing year for me. Joyful because I have my family, but depressing because I haven’t published as much as I wanted. Curse this damn monetary world. I’m too broke to have an editor check my finish manuscript. I also haven’t write as much as I want the last two years because, well, too busy being a mom.

This year. Although I’m progressing at turtle’s speed at the moment, I still went ahead and once again join NaNoWriMo. This time I’m writing something that I’ve never written before. Taboo. Set in the ‘80’s when cell phone was uncommon and internet was unheard of. Rocky who swore to return to his homeland, traveled back to the Philippines to fulfill his father’s request to find his sister they never knew existed.

He met Mimi on his first day in the Philippines. Sweet, vibrant Mimi who stole his heart, but their meeting was far from romantic destiny. It’s a curse.

TEMPORARY COVER

Are you a NaNoWriMo participant too? My ID is 0512jessica. Let’s be writing buddy and cheer each other!

Posted by Jessica in Blog, Writing, 0 comments
Minsan Pa

Minsan Pa

Natutong mahalin ni Neena si Yuusuke noong teenagers pa lamang sila. Subalit sobra siyang nasaktan sa bigla nitong pagkawala ng walang paalam. Sa paglipas ng mga taon wala siyang naging balita rito maliban sa mga scandal nitong nababasa niya sa mga magazines. But after eleven years, Yuusuke’s back as her boss at muling pinalalambot ang puso niyang akala niya ay naging bato na pagdating sa pag-ibig.

Minsan Pa, is a wholesome Filipino Romcom


Get your copy now!
Print: Amazon | Barnes&Noble
​eBook: Smashwords | Barnes and Noble | Kobo | iTunes

Posted by Jessica in Minsan Pa, 0 comments
No One Else but You (A French FairyFail #3)

No One Else but You (A French FairyFail #3)

“I can’t date anyone other than the man I’m in love with, I don’t like having substitutes.”
“I know, that’s why I’m trying to win your love. Because when I finally have your heart, I know you would never falter.”

Kahit na ilang beses nang masaktan si Sandra dahil hindi humigit sa kaibigang pagturing sa kanya ni Léonce, inakala pa rin niyang ito lamang ang lalaking patuloy na maghahari ng puso niya.
Subalit lumabo ang lahat sa pagdating ni Ryder, isang misteryosong Englishman na determinadong makuha ang pagmamahal niya, at ni Dawn, ang panibagong rival niya sa atensyon ni Léonce.
To make her used to be peaceful life into a complete mess, she also have a stalker who knows about her dark past.

Get you copy now!

Posted by Jessica in A French FairyFail, 0 comments
Surrender to Love (A French FairyFail #2)

Surrender to Love (A French FairyFail #2)

Power of love, bulong ng isang bahagi ng isip ni Pamela na agad niyang isinantabi. Power-of-love… bullshit! No money, no honey. Iyan ang madalas na nangyayari sa mga nagmamahalan kapag naghihirap. Money makes the world go round!

Simula nang magpakamatay dahil sa pag-ibig ang Aunt Julie niya, “stick to reality” ang naging personal motto ni Pamela, na walang naging ibang ambisyon kundi ang makahanap ng mayamang mapapangasawa. Okay lang sa kanya kung hindi kagwapuhan ang isang lalaki; what’s important is that he has lots of money.

Subalit nagbago ang lahat ng iyon nang makilala niya ang French fiancé ng matalik na kaibigan at kinaiinggitan niyang pinsang si Liberty. Agad tumaas ang pangarap niya. Gusto na rin niyang makahanap ng isang mayaman at gwapong lalaki.

Pero matutupad kaya iyon kung may isang charismatic na taxi driver na palaging umaaligid at sumisira sa mga plano niya?


Get you copy now!
Print: Amazon | Barnes&Noble | Book Depository
Ebook: Smashwords | iTunes | Kobo | Barnes&Noble | Google Books

 

Posted by Jessica in A French FairyFail, 0 comments
A French FairyFail

A French FairyFail

“Have a heart check woman,” sabi ni Lex na ikanasalpok ng mga kilay ni Liberty.
“What do you mean?”
“Are you sure you love him or you just love the thought of being in love with him?”

Tumungong France si Liberty sa hangaring mahanap roon ang prinsipeng pinapangarap. Doon niya nakilala si Lèonce, isang lalaking tila binuhay mula sa kanyang mga isinusulat na fairytales stories, kaya naman agad niyang pinangarap makarelasyon ito, subalit bakit nang labis siyang nasasaktan ay walang ibang naruon kundi si Lex? Ang lalaking nagpakita ng pagkamuhi sa kanya sa simula pa lamang ng kanilang pagkakakilala.

Get you copy now!

Print: Amazon | Barnes&Noble  | Book Depository
Ebook: Smashwords | iTunes | Kobo | Barnes&Noble | Google Books
Posted by Jessica in A French FairyFail, 0 comments
Someone to Care

Someone to Care

They share similar pasts, but that’s as far as they have in common.

After her parents die in an accident, Jennelle is passed around by her relatives. Hindi siya tumatagal ng isang taon sa piling ng mga kamag-anak bago siya itulak ng mga ito patungo sa iba.

At fifteen, nalibot na yata niya lahat ng isla sa Pilipinas. Not that she cares, because she has learned from the moment she loses her parents that not getting too involved with anyone will keep her from getting hurt. Subalit nagbago ang lahat ng iyon nang makilala niya si Valentine, ang adopted son ng distant relative niya kung saan siya sunod na titira. Like her, Valentine has been orphaned at a young age, but unlike her, Valentine loves to keep everyone close—except her. And as if sharing a home wasn’t enough of a torture, they would also be attending the same school.

This story first appeared in #BuqoYA 5: Perfect Moments bundle.


BUY NOW!

Posted by Jessica in filipino single books, 0 comments
Handsome Devil

Handsome Devil

Agad na naakit si Yuna sa maamong mukha ni Benjamin nang una niya itong makita, ngunit agad rin niya itong sinumpa matapos siya nitong ipahiya sa harapan ng maraming tao. Pinanalangin niyang hindi na sila muling magkita ng binata, subalit masyado yatang abala ang Diyos dahil kabaligtaran ang nangyari. Sa mismong araw na isumpa niya ito, napag-alaman niyang ito pala ang fiancé na napili para sa kanya ng mga magulang.

(See Devil in Disguise for English version)


Get you copy
Print available at: Amazon | CreateSpace
Posted by Jessica in filipino single books, 0 comments
Jenci Trouble

Jenci Trouble

“Humans are shallow. They’ll never keep eyes on you unless you look appealing.” that’s what Jenci’s sister told him when he was having problem figuring out how to get noticed by the cool college girl who seem to be surrounded by good-looking guys he can’t compete, but wait… maybe… just maybe there’s a way.


Get your FREE copy now!

Smashwords  | iTunes or read it in Wattpad.

Posted by Jessica in English single books, 0 comments
Shadow Prince

Shadow Prince

On his quest for revenge, Efrain meets Kiyumi Takashi, a charming young Japanese woman and a daughter of a Japanese diplomat. He tries to push her away, because she belongs in the light, far from the dark world he lives in. Kiyumi, however, is persistent and soon breaks down his walls.

With Kiyumi at his side, Efrain thinks that he can finally put his past behind him. That is, until he finds out the truth about her. Can he still love her or will he continue to walk the path of revenge?


Get your copy!

Print: Amazon | Barnes&Noble
eBooks: Kindle | ​Smashwords | Scribd
iTunes Barnes and Noble | Kobo

Posted by Jessica in The Flame Squad, 0 comments
Changing the Past

Changing the Past

You don’t know what you’ve got till it’s gone. Twilight ventures into enemy territory to find the boy she helped five years ago and discovers the mystifying truth behind his disappearance.


 Get your copy

Ebook: iTunes | Kobo | Smashwords
Amazon  ​(It’s currently for .99cent)

or Read it online at Inkitt

Posted by Jessica in English single books, 0 comments