No One Else but You (A French FairyFail #3)

Matagal nang pinangarap ni Sandra na mahalin ni Léonce, pero imbes na luminaw kung saan siya nakalugar sa buhay nito, lalo iyong lumabo sa pagdating ni Dawn at Ryder sa buhay nila.

Surrender to Love (A French FairyFail #2)

Ambisyon ni Pamela ang makahanap ng mayamang mapapangasawa, pero paano iyong matutupad kung may isang charismatic na taxi driver ang palaging sumisira sa mga plano niya?

A French FairyFail (Book #1)

Tumungong France si Liberty sa hangaring mahanap doon ang prinsipeng pinapangarap. Ang kaso naroon si Lex ang tatayong "evil stepmother" niya.

Want to try reading one of my books? Subscribe to my newsletter now and receive an eBook copy of your choice.