Someone to Care

They share similar pasts, but that’s as far as they have something in common.

Handsome Devil

Agad na naakit si Yuna sa maamong mukha ni Benjamin nang una niya itong makita, ngunit agad rin niya itong sinumpa matapos siya nitong ipahiya sa harapan ng maraming tao.

Want to try reading one of my books? Subscribe to my newsletter now and receive an eBook copy of your choice.