No One Else but You (A French FairyFail #3)

Matagal nang pinangarap ni Sandra na mahalin ni Léonce, pero imbes na luminaw kung saan siya nakalugar sa buhay nito, lalo iyong lumabo sa pagdating ni Dawn at Ryder sa buhay nila.

Someone to Care

They share similar pasts, but that’s as far as they have something in common.

Minsan Pa (book #1)

Minahal ni Neena si Yuusuke noong teenagers pa lamang sila, ngunit sobra siyang nasaktan sa bigla nitong pagkawala. After eleven years, he's back as her boss and she's more than willing to welcome him with a punch.

Surrender to Love (A French FairyFail #2)

Ambisyon ni Pamela ang makahanap ng mayamang mapapangasawa, pero paano iyong matutupad kung may isang charismatic na taxi driver ang palaging sumisira sa mga plano niya?

A French FairyFail (Book #1)

Tumungong France si Liberty sa hangaring mahanap doon ang prinsipeng pinapangarap. Ang kaso naroon si Lex ang tatayong "evil stepmother" niya.

Handsome Devil

Agad na naakit si Yuna sa maamong mukha ni Benjamin nang una niya itong makita, ngunit agad rin niya itong sinumpa matapos siya nitong ipahiya sa harapan ng maraming tao.

Want to try reading one of my books? Subscribe to my newsletter now and receive an eBook copy of your choice.