Skip to content

Minsan Pa

Natutong mahalin ni Neena si Yuusuke noong teenagers pa lamang sila. Subalit sobra siyang nasaktan sa bigla nitong pagkawala ng walang paalam. Sa paglipas ng mga taon wala siyang naging balita rito maliban sa mga scandal nitong nababasa niya sa mga magazines. But after eleven years, Yuusuke’s back as her boss at muling pinalalambot ang puso niyang akala niya ay naging bato na pagdating sa pag-ibig.

Minsan Pa, is a wholesome Filipino Romcom


Get your copy now!
Print: Amazon | Barnes&Noble
​eBook: Smashwords | Barnes and Noble | Kobo | iTunes

Published inMinsan Pa

Be First to Comment

Your thoughts?

%d bloggers like this: